(”Teknologi og Realfag i høyere Utdanning trenger økt Selvforståelse og Tillit”)

Dette prosjektet tar sikte på å finne gode måter å informere ulike grupper av ansatte ved norske læresteder, innen realfag og teknologi, om ulike forhold de bør være seg bevisst i undervisningen, i tilrettelegging og ved formidling.

Målet er å øke selvinnsikten ved lærestedene, foreta de nødvendige endringer og derved redusere frafallet av studenter.
Lavere frafall og suksess blant eksisterende studenter skal øke tilliten blant søkergruppene, noe som vil påvirke fremtidig rekruttering av studenter.


Prosjektet er finansiert av
under
profileringsprogrammet for realfagene (PROREAL)

   

Aktiviteter knyttet til TRUST

Sluttrapporten (pdf)
Som word dokument
-
Hva sier det vitenskapelige personalet selv?
Spørreundersøkelse


Oppsummering med vurderinger (pdf)
Som word dokument

Spørsmålene - frekvenser og fritekstkommentarer (pdf)
Som word dokument
-
Ulike arrangement
Seminar ved Universitetet i Bergen (Mars 2008)
MATRISE prosjektet (Høsten 2009)
Sluttrapport
Mentorguide
Seminar ved HBO april 2010
Tiltak for nye studenter ved HBO høsten 2009 (se sluttrapporten)
-
Oppfølging
FAQ på RENATE sine hjemmesider for ansatte
Presentasjon av observasjoner på Nasjonalt studieveilederseminar innen realfag 2010
Presentasjon av observasjoner på EFYE 2010 (se sluttrapporten)
-
Bakgrunnsinformasjon
Evaluering av kvalitetsreformen ved MN-fak Universitetet i Bergen
(Få tilsendt et eksemplar av rapporten her)
Egenrapport HSF
Egenrapport HBO
Intervjuer ved HSF
Intervjuer av ansatte ved HBO
Intervjuer av studenter ved HBO


Prosjektledelse og sekretariat:


TLF. 55 582024 - MOB. 48096672 - FAX. 55 589672
Adr. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

 E-mail: harald.sathre@mnfa.uib.no