Foredrag

Nedenfor har jeg satt opp de viktigste foredragene jeg har holdt. Antall tilhørerer har variert fra flere hundrede til 10-20 personer.

Se noen evalueringer fra Høgskolene i Gjøvik og Oslo.

 

Politisk ledelse

- Kvalitetsreformen Hva skjedde ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen? Studiestyret ved MN-fak 2008

-  Muligheter og utfordringer ved Reformen Utdanningskomiteen på Stortinget 2003

-  Hvorfor krav til matematikk? Utdanning og forskningsdep. 2002

-  Studieløpsprosjektet Kollegiet /styret ved Universitetet i Bergen 2000

-  Den nye studenten fakultetssamling om Stortingsmelding 27 2001

Konferanser /seminarer

- How to make the scientific staff reflect on students Retention? PDF European First Year Experience (EFYE) Conference,Antwerp, Belgium 2010

- Hva kan vi lære av forskning på frafall i USA? Nasjonalt realfagsseminar 2008
Foredrag Nasjonalt realfagsseminar 2008

- Kvalitetsreformen Hva skjedde ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen? Seminarserien: Kunnskap og politikk
ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap 2008

- Europe is a freshman in “First Year Experience” How can Europe meet US level?
Workshop European First Year Experience conference 2007

-  Utdanninger i realfag og teknologi er utformet av og for menn.”Vi bryr oss!” Et alternativ med suksess. Konferansen: KVINNER I REALFAGENE 2003

-  Fresh look at the first semester in a Norwegian University

Internasjonal konferanse i Bath (Storbritannia) juli, 2002

-  Presentasjon av ”Vi bryr oss!” Den 13. nasjonale nettverkskonferansen

for universitets- og høgskolepedagogikk, 15. - 16. oktober 2002 ved Høgskolen i Agder

-  Tiltak i undervisningen Konferansen - Undervisning og evaluering i en ny tid- HiB

-  Tilrettelegge et godt studiemiljø Nasjonalt studieveilederseminar, 1999

Organisasjonsutvikling

- Hva kan vi bidra med for å øke rekrutteringen til våre studier? Ansatte ved MN-fak. 2008

- Kvalitetsreformen Hva skjedde ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet    Universitetet i Bergen? Studiekonsulentgruppen ved MN-fak. 2008

-  Frafall og rekruttering, seminar ved Univ. i Tromsø januar 2004
- Presentation
of ”We care!” ved besøk ved Univ. of Wollongong Australia 2003

-  Informasjon – rådgivning – veiledning  kurs for studieadm. Høgskolen i Oslo 2003

-  Kompetansebygging i studieadministrasjonen kurs for studieadm. Høgskolen i Oslo 2003

-  Mottak av studenter Høgskolene i Gjøvik og Stavanger og Univ. i Tromsø 2003

-  Stortingsmelding 27 gir nye muligheter Institutter ved MN-fak 2001 -2003
- Studieadministrasjonens rolle Fakultetssamling av administratorer 2001
-  Utfordringer i undervisningen Styrersamling ved MN-fak 2001

-  Rekruttering av studenter Utvidet møte i Styringsgruppe for studentrekruttering 2001

Møte med skolen

- Frafall i høyere utdanning og frafall i skolen; mye de samme mekanismer? Foredrag
på faglig pedagogisk dag 4 febr. 2011 PDF

- Problems recruiting students to science and technology- What can be done?
   Oljemessen i Stavanger 2006

-  Realfagskrisen – Hva kan vi gjøre? Foredrag på Faglig pedagogisk dag 2006 og 2007 her

-  Mottak av studenter Rådgivere på Vestlandet våren 2000 og 2001

-  Matematikkundervisningen, Felles utfordring for hele utdanningssystemet

 Planleggingsdag Stord videregående skole, 2.april 2002

 

Møte med studentene

-  Karriereplanlegging Førstesemesterstudenter Fast hver oktober på 90-tallet

-  Mer krav til studentene i undervisningen  Fagkritisk dag 1999

-  Studentene en viktig ressurs Studenttillitsvalgte 1999

 

Møte med andre grupper

- ”Realfagskrisen” Rotary klubber i Bergen 2000 og 2003

Hvordan jobbe systematisk for lavere frafall i høyere utdanning? PDF
Invitert foredrag til OLF (Oljeindustriens landsforening) sitt
DIALOGMØTE :   KUNNSKAP OG REKRUTTERING 22. Mai 2012 Tromsø

 

Evalueringer fra Høgskolene i Gjøvik og Oslo